گزارش سلسله چالش‌های موضوعی معماری

نشست دوم

پروژه‌های اخیر فرهاد احمدی

 

اعضای پنل:

عبدالکریم قائدی، فرشاد استاد، محمدرضا قدوسی

 دبیر پنل:

اشکان نصیری واثق

 

                              

jpdesign