هنرنمامعمار - سالنامه اختصاصی معماری شهرسازی هنرنمامعمار - فصلنامه هنرنما معمار شماره یک منتشر شد

هنرنمامعمـار

مجله اختصاصی معماری شهرسازی

فصلنامه هنرنما معمار شماره یک منتشر شد

دسامبر 112015

هنرنمامعمار یک

فصلنامه هنرنما معمار

فصلنامه معماري و شهرسازي

شماره 1، پاييز 1394
80 صفحه


سخن سردبير
صفحه ديگر
اشكان نصيري واثق ص 26

كلام اول
سام طهرانچي ص 27

فراخوان
اولين مسابقه بزرگ معماري در هرمزگان/ پاييز 1394 ص 28

فراخوان عكس معماري ص 31

مقالات و يادداشت ها
سرمقاله: بررسي واحدها و تيپ هاي اكولوژيكي سواحل
اشكان نصيري واثق ص 32

ساختار مورفولوِژي كرانه سواحل
شهباز غفاري ص 42

بوم گرايي و نقش آن در شهرسازي و معماري گذشته و حال؛ مطالعه موردي: جزيره هرمز
معصومه ضياءپور، سياوش تيموري ص 46

درس هايي كه مي توانيم از همسايه بياموزيم
شهاب الدين ارفعي ص 50

سپيد مشق هاي شبانه ص 54

رويدادها
همايش هادي تهراني از زبان هادي تهراني در باغ موزه قصر تهران ص 58

گفتگو
رويكرد معماري در شهرهاي ساحلي؛ گفتگوي اشكان نصيري واثق با هادي تهراني ص 60

گفتگو با فواد امين؛ گفتگوي بيژن سعيدي نژاد با فواد امين به عنوان معمار جوان ص 68

تلنگر
امير هوشنگ اردلان ص 72

مطالب خواندني
آشنائي با پارتيشن هاي سيستم ساخت و ساز خشك
بهرام نامجو ص 73

تعداد صفحات: 80 صفحه
قيمت: 80000 ريال
شمارگان: 5000 نسخه
تاريخ انتشار: 20/9/94