هنرنمامعمار - سالنامه اختصاصی معماری شهرسازی هنرنمامعمار - فصلنامه هنرنما معمار شماره هفت و هشت منتشر شد

هنرنمامعمـار

مجله اختصاصی معماری شهرسازی

فصلنامه هنرنما معمار شماره هفت و هشت منتشر شد

ژانویه 052018

هنرنمامعمار سه

فصلنامه هنرنما معمار

فصلنامه معماري و شهرسازي

شماره 7-8، تابستان 1396
96 صفحه


فَرتور ص 11

سخن سردبير
كلام اول
اشكان نصيري واثق ص 12

صفحه ديگر
شهاب الدين ارفعي ص 13

ديباچه
اشكان نصيري واثق ص 14

مقالات
سير تحول در معماري شهرهاي ساحلي ايران
بهروز مرباغي ص 16

ايتاليا، پدرخوانده معماري غرب؛ معماري مشترك، به روايت تاريخِ ايتاليا
حسن عزيزي ص 22

مدرنيته و سنت در معماري دبي؛ معماري مشترك حاشيه خليج فارس
لوييزا كريم مترجم: راضيه بهرامي ص 28

بافت هاي بيمار، رو ش هاي درمان مشترك؛ بررسي علل فرسايش بافت هاي تاريخي ايران و راهكارهاي احيا و باززنده سازي آنها
آرش ديده روشن ص 32

تراژدي شهري، شهرسازي سليقه اي؛ تفاوت هاي شهرسازي التقاطي با كپي هاي تكراري
شهباز غفوري ص 36

روزن
تك گويي هاي روزن
محمدرضا حائري ص 40

كليساي كانتور؛ قزوين، ميزبان معماري مشترك
محمدحسن (كيا) مومني ص 42

حس معماري ايراني در بانكوك؛ كنسولگري ايران در بانكوك، روح معماري ايراني
فواد امين ص 44

روياي يك باغ ايراني در غرب اسپانيا؛ آندِلسُ، تعامل معماري غرب و معماري ايراني
زهرا ناظري ص 46

بنايي با نمادهاي چند مليت؛ نگاهي به كليساي سِنْتْ چارْلزْ واقع در شهر وينِ اُتريش
كتايون كلباسي ص 48

معماري مهاجر، سوغاتي براي تاريخ يك كشور؛ كليساي كانتور، كنسولگري ايران در بانكوك، آندِلُس، كليساي سِنْتْ چارْلزْ
فرشاد استاد ص 50

گزارش
ديدن دوست؛ پرده گشايي از كتاب
نسترن صميم زاده ص 52

گفتگو
گفتگو با بابك زيرك؛ حمله ي ديرهنگام روم به ايران
محمدعلي شيباني ص 54

رازي گري ها
شهرهاي درخشان؛ رفتاري از جنس تكنولوژي در سايتي تاريخي
امير شكوه ص 60

گفتگوي اختصاصي با كريستوفر نولان
سعيد حضوري ص 62

حسِ فَضا در انديشه بَشَري؛ پيشينه منظر يك شهر در گِرو گرافيك محيطي و مبلمان شهري
شهره شرافت ص 66

سَلامِ در پايان؛ از مجموعه سپيدمشق هاي شبانه
اميرهوشنگ اردلان ص 70

تاريخ پيوند معماري و موسيقي؛ از يونان باستان تا آغاز قرن بيستم
فريدون فراهاني ص 72

تازه هاي معماري
تازه هاي معماري ص 76

تلنگر
سجاد حسيني ص 78

اِنسان، طَبيعَت، رازي گرَي
روستاي كَندوان
عارف ارفعي ص 79

تعداد صفحات: 96 صفحه
شمارگان: 2500 نسخه
تاريخ انتشار: 15/10/96