هنرنمامعمار - سالنامه اختصاصی معماری شهرسازی هنرنمامعمار - فصلنامه هنرنما معمار شماره چهار و پنج منتشر شد

هنرنمامعمـار

مجله اختصاصی معماری شهرسازی

فصلنامه هنرنما معمار شماره چهار و پنج منتشر شد

دسامبر 142016

هنرنمامعمار سه

فصلنامه هنرنما معمار

فصلنامه معماري و شهرسازي

شماره 4-5، تابستان و پاييز 1395
96 صفحه


معماري پايدار (فصل دوم)
كلام اول: بررسي معماري پايدار
هوبه تحويلداري ص 14

صفحه ديگر
شهره شرافت ص 15

فراخوان دومين دوره جايزه معماري فصلنامه تخصصي هنرنما معمار ص 16

ديباچه
فاطمه موسوي ص 20

مونولوگ «يك پرسش، ده پاسخ»؛ فرهاد احمدي، سيد محمد حسين آيت الهي، عاطفه باغستاني، شيريش بري، محمدرضا حائري، علي اكبر صارمي، منصوره طاهباز، سام طهرانچي، وحيد قباديان، سيد مجيد مفيدي شميراني صص 24-35

نگاه به پشت آيينه؛ پايداري اجتماعي، ركن اصلي توسعه پايدار
فرشاد استاد ص 36

روزن
شهباز غفوري ص 40


خيابان تا پياده راه (هفده شهريور، پياده راهي كه پياده راه نبود)
سحر اميري ص 44

پياده راه تاريخي تهران (صوراسرافيل، جشنوار هاي از تاريخ تهران)
علي خاني ص 46

جامعه پايدار، شهر ماندگار؛ نگاه پيشكسوت شهرسازي كشور در باب پروژه هاي شهري ماندگار
فرشته قدرت آبادي ص 48

دورهمي در يادگاري؛ نگاهي به پايداري اجتماعي در ساختمان رايشتاگ اثر نورمن رابرت فاستر
نسترن صميم زاده ص 50

رواديد
كانون معماران معاصر و كانون معماران و شهرسازان جوان برگزار كردند: روايت هاي معمارانه؛ مراسم نكوداشت سيد محمد بهشتي شيرازي
عليرضا قلي نژاد ص 52

گفتگو
گفت و گو با سيدمحمد بهشتي شيرازي
شهاب الدين ارفعي ص 54

رواديد
جايزه معماري ايران؛ گزارش مراسم
راضيه بهرامي ص 58

گفتگو
گفت و گو با فرهاد احمدي
اشكان نصيري واثق ص 60

گفت و گو با ابراهيم پشت كوهي، هنرمند جوان
محمد سايباني ص 66

تازه هاي معماري
خودرويي براي شهرهاي پايدار؛ خودروهاي برقي و شواليه هاي شهرهاي پايدار ص 70

دو دريچه روبروي هم
امير هوشنگ اردلان ص 72

تلنگر
امير هوشنگ اردلان ص 74

تعداد صفحات: 96 صفحه
قيمت: 80000 ريال
شمارگان: 5000 نسخه
تاريخ انتشار: 23/9/95