هنرنمامعمار - سالنامه اختصاصی معماری شهرسازی هنرنمامعمار - فصلنامه هنرنما معمار شماره سه منتشر شد

هنرنمامعمـار

مجله اختصاصی معماری شهرسازی

فصلنامه هنرنما معمار شماره سه منتشر شد

ژوئن 122017

هنرنمامعمار سه

فصلنامه هنرنما معمار

فصلنامه معماري و شهرسازي

شماره 3، بهار 1395
104 صفحه


معماري پايدار (فصل اول)
كلام اول: بررسي معماري پايدار
فرشاد استاد ص 18

ديباچه: پايداري از حرف تا عمل
فرشاد استاد ص 22

معماري و فرآيند ته نشين شده
اشكان نصيري واثق ص 26

معرفي پروژه معماري
شهر مصدر، تنها شهر پايدار جهان؟!؛ بررسي عملكرد شهر مصدر
هوبه تحويلداري ص 28

تاكوي سبزيجات؛ با طعم شيرين صفر كربن و انرژي
شهباز غفوري ص 32

بازارچه آبرانتسِ در مِركادو؛ با رويكرد استفاده از نور طبيعي در پروژه
آرزو مشهدي اكبر بوجار ص 38

مدرسه كِتلين گريم ص 44

زاها حديد، بانوي معماري جهان
راضيه بهرامي ص 50

رويدادها
نشست تخصصي معماري، دكتر جهانگير درويش؛ با رويكرد استفاده از استاندارهايي فراتر از ليد
ژيلا رضاخاني ص 52

گفتگو
كانون مهرازان جنوب برگزار كرد: يك روز با چهره ماندگار معماري ايران؛ نشست تخصصي معماري دكتر جهانگير درويش
شهاب الدينا رفعي ص 54

مصاحبه با دكتر اميد صابري
هوبه تحويلداري ص 58

مديريت پسماندهاي شهري و تبديل آن به درآمدهاي پايدار شهري؛ گفتگوي فرشاد استاد با اعضاي شوراي شهر بندرعباس، مهندس مهران نجاتي، مهندس هومن رفيعي ص 64

گفتگو با محمدابراهيم تقوي بافقي؛ مصاحبه با معمار جوان
نسترن صميم زاده ص 68

از قطره تا دريا؛ دل نوشته اي از امير هوشنگ اردلان ص 74
تازه هاي معماري
برقِ پشت شيشه پنجره ص 76

يادمان
من نقاش مناظر خاك آلود مملكتم هستم!؛ گفت و گو با پرويز كلانتري
علي مقدم ص 78

گرافيك و معماري - عباس كيارستمي ص 80

تلنگر
اميرهوشنگ اردلان ص 82

تعداد صفحات: 104 صفحه
قيمت: 80000 ريال
شمارگان: 5000 نسخه
تاريخ انتشار: 23/3/95