هنرنمامعمار - سالنامه اختصاصی معماری شهرسازی هنرنمامعمار - فصلنامه هنرنما معمار شماره دو منتشر شد

هنرنمامعمـار

مجله اختصاصی معماری شهرسازی

فصلنامه هنرنما معمار شماره دو منتشر شد

مارس 152016

undefined

فصلنامه هنرنما معمار

فصلنامه معماري و شهرسازي

شماره 2، زمستان 1394
100 صفحه


سخن سردبير
كلام اول
اشكان نصيري واثق ص 26

گزارش
داوري جايزه هنرنما معمار 94 – گزارش تصويري ص 28

گزارش عملكرد جايزه هنرنما معمار 94 ص 29

معرفي برگزيدگان و شركت كنندگان اولين جايزه هنرنما معمار ص 35

معرفي پروژه معماري
پروژه كاو 3/ كنيسنا، آفريقاي جنوبي؛ بررسي تيپ هايي از ويلاهاي ساحلي ص 52

پروژه روكاليزا/ ايبيزا، اسپانيا؛ بررسي تيپ هايي از ويلاهاي ساحلي ص 58

پروژه ايكس، واي، زي/ پرت، استراليا؛ بررسي تيپ هايي از ويلاهاي ساحلي ص 64

از قطره تا دريا؛ دل نوشته اي از امير هوشنگ اردلان ص 70

رويدادها
فصلنامه هنرنما معمار برگزار كرد: سلسله نشست هاي موضوعي معماري در بندرعباس؛ پنل نقد و بررسي دكتر عليرضا تغابني ص 74

شرح مباحث پنل عليرضا تغابني در بندرعباس
راضيه بهرامي ص 76

بررسي سه حكايت به روايت دفتر معماري «ديگر» ص 78

كانون مهندسان معمار دانشگاه تهران برگزار كرد: چند دقيقه زندگي با اصغر ساعد سميعي؛ نكوداشت استاد ساعد سميعي در دانشگاه هنرهاي زيباي تهران ص 82

گفتگو
گفتگو با آرش عباس زاده؛ گفتگوي نسترن صميم زاده با آرش عباس زاده - معمار جوان ص 84

فراخوان
فراخوان عكاسي معماري در صفحه فرتور ص 88

تلنگر
اميرهوشنگ اردلان ص 90

تعداد صفحات: 100 صفحه
قيمت: 80000 ريال
شمارگان: 5000 نسخه
تاريخ انتشار: 25/12/94